INVL Logo

Kahjujuhtumist teatamine

Õnnetusjuhtum, k.a vigastused ja invaliidsus

Informeerige meid võimalikult kiiresti, soovitavalt 3 tööpäeva jooksul peale õnnetuse toimumist.

Õnnetusjuhtumist saate meid teavitada klienditeeninduskeskkonnas E-life.

Kindlustushüvitise saamiseks palume täita avaldus ja lisada juurde meditsiinilised dokumendid.

Saatke dokumendid digiallkirjastatuna [email protected] või postiga Keemia 4, 10616 Tallinn.

Lisainfo saamiseks helistage 681 2300 või kirjutage [email protected]

Lisadokumentide nimekiri

 

 

Kriitiline haigus

Haigestumisest teavitage meid klienditeeninduskeskkonnas E-life.

Kindlustushüvitise saamiseks palume täita avaldus.

Lisage juurde meditsiinilised dokumendid kriitilise haiguse diagnoosimise ja teostatud ravi kohta ning saatke digiallkirjastatuna [email protected] või postiga Keemia 4, 10616 Tallinn.

Saadame juhised järgmiste sammude kohta e-posti teel.

Lisainfo saamiseks helistage 681 2300.

Täida avaldus

 

Surmajuhtum

Palume esitada kindlustushüvitise avaldus surma korral ning kindlustatud isiku surma põhjuse teatis.

 

Dokumendid tuleb edastada digiallkirjastatuna [email protected] või postiga Keemia 4, 10616 Tallinn.

 

Lisainfo saamiseks helistage 681 2300.

 

Teata surmajuhtumist