INVL Logo

Hüvitise taotlemine surmajuhtumi korral

Surmajuhtumi korral palume soodustatud isikutel, kellel on õigus kindlustussummale või selle osale, pöörduda meie poole telefonil 681 2300 või e-posti teel [email protected]

Palume täita ja esitada kindlustushüvitise avaldus surma korral ning kindlustatud isiku surma põhjuse teatis. Hüvitistaotlus tuleb esitada koos lisadega ja isikut tõendava dokumendiga.

Dokumendid tuleb edastada digiallkirjastatuna [email protected] või postiga Keemia 4, 10616 Tallinn.

Vormi täites lisage täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Teiega ühendust võtta.

Surmajuhtumi lisadokumendid:

  • Surmateatis, surma põhjuse teatis, väljavõte haigusloost, sünnitunnistus (kui soodustatud isik on laps), tööõnnetuse raport, pärimistunnistus, uurimisasutuse otsus.
  • Juhul kui on alustatud kriminaalne menetlus, tuleb kindlustusjuhtumist viivitamatult teatada politseile ning raviasutusele ja teatada meile uurijate kontaktandmed.

KINDLUSTUSHÜVITISE AVALDUS SURMA KORRAL