INVL Logo

Šiaulių Bankas ja Invalda INVL ühinemisest lähemalt

Suurim Leedu kapitalil põhinev pank Šiaulių bankas ja Baltikumi juhtiv investeeringute halduse ja elukindlustusega tegelev kontsern Invalda INVL ühendavad oma jaeärid. Tehingu eesmärgiks on luua uue põlvkonna nõuetele vastav kaasaegne ja klientidele orienteeritud finantsorganisatsioon. Tehing suurendab ettevõtete konkurentsivõimet Baltikumi turul, millest võidavad nii kliendid, töötajad kui ka aktsionärid.

INVL ja Šiaulių Bankase jaeärid ühendatakse. Mis on selle ühinemise eesmärk?

Invalda INVL kontsern ja Šiaulių Bankase kontsern on sõlminud jaeteenuste äritegevuse ühinemislepingu.

Ühendades Šiaulių Bankase ja INVL-i oskusteabe, on meie eesmärk luua uue põlvkonna ootustele vastav finantsteenuste pakkuja. See on dünaamiline, kaasaegne tegija pangateenuste turul, mis suudab tänu oma professionaalsusele, kliendi vajadustele kohandatud lahendustele ja loovale lisandväärtusele konkureerida täna turgu domineerivate välisomanduses olevate pankadega.

See pakub klientidele veelgi laiemat teenuste valikut ühest allikast ja paindlikke ning innovaatilisi finantslahendusi.

Professionaalide ühendatud meeskond hakkab aktiivselt arendama kogu jaeäri teenuste spektrit: pangakontodest, hoiustest, laenudest, liisingust, investeerimisfondidest ning 2. ja 3. samba pensionifondide haldamisest Leedus kuni elukindlustusteenusteni kogu Baltikumis. See edendab konkurentsi turul ja tagab maksimaalse eelise nii klientidele, töötajatele kui ka aktsionäridele.

Mis on Šiaulių Bankase kontsern?

Šiaulių Bankas on tegutsenud juba 30 aastat ning on stabiilselt ja järjepidevalt kasvav finantspartner, keskendudes eelkõige äri- ja tarbijafinantseerimislahendustele ning elukindlustusele, kes pole seni Eestis veel jaemüügiteenuseid pakkunud.

Šiaulių Bankase gruppi kuuluvad tütarettevõtted, mis tegelevad liisinguga (SB Lizingas), renoveerimisega (SB Modernizavimo Fondas), elukindlustusega (SB Draudimas) ja kinnisvaraga (SB Turto Fondas). Šiaulių Bankase aktsiad on avalikult kaubelnud alates 1994. aastast ja 2006. aasta lõpus kanti need Nasdaq Vilniuse börsi põhinimekirja.

Šiaulių Bankas on avatud, paindlik ja tugevale kliendisuhtele pühendunud pank. Pank töötab järjepidevalt selle nimnel, et mõista oma klientide vajadusi järjest paremini, pakkumaks paindlikke ja sobivaid lahendusi. Oluline on ka tõsiasi, et otsused sünnivad kiiresti ja klientidele lähedal.

Kuidas muutub teenuste osutamine?

Invalda INVL grupp ja Šiaulių Bankase grupp on sõlminud jaeteenuste ühinemislepingu, mis hõlmab elukindlustusteenuseid. Tehingu lõpuleviimine on planeeritud aasta jooksul 2023. aasta lõpuks. Selle aja jooksul teenuste osutamine üldse ei muutu ja midagi täiendavalt teha pole vaja.

Hoiame kliente kursis muudatuse peamistest etappidest ning järgime kõiki juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid, et tagada klientide õigused ja huvide kaitse.

Täpsem info edastatakse hiljem nii avalike teadaannete kaudu kui ka individuaalselt Teie poolt valitud viisil.

Kuidas muutub fondide juhtimine, investeerimissuunad ja strateegia?

INVL-i töötajad ja nende oskusteave on Šiaulių Bankase ja INVL-i jaeäride ühendamise lepingu lahutamatu osa. Ilma nendeta ei saaks kokkulepet sõlmida. Seega jäävad alles INVL-i elukindlustuse investeerimissuundi juhtivate tippspetsialistide erakordne kogemus ja strateegiad.

Milliseid INVL-i teenuseid see tehing mõjutab?

Otseselt ei mõjuta see hetkel ühtki kehtivat lepingut ega teenust. Lõppastmes, kui tehing saab lõpule viidud, siis puudutavad võimalikud muudatused kliente, kes on lepingulises suhtes INVL LIFE Eesti kindlustusseltsiga.

Mul on INVL LIFE elukindlustus. Mida ma pean tegema ja millised on minu õigused seoses selle tehinguga?

Selle tehinguga seoses ei pea te midagi tegema. Kui kõik tingimused on täidetud ja tehing lõpule viidud, muutub teie kindlustusselts. Muud lepingutingimused ühinemise tõttu Teie jaoks ei muutu.

Kindlustusseltsid on seadusega kohustatud moodustama piisavad kindlustustehnilised eraldised, et katta kõik oma kindlustuslepingutest tulenevad kohustused.

Kindlustusseltsi vahetumisel lähevad kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused üle uuele seltsile koos kõikide kindlustustehniliste eraldiste varaga.

Hoiame kliente kursis muudatuse peamistest etappidest ning järgime kõiki juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid, et tagada klientide huvid ja õigused. Täiendav teave edastatakse nii avalike teadaannete kaudu kui ka individuaalselt teie valitud viisil.

Kuidas INVL LIFE ühinemise üleminekuperioodil toimib ja teenuseid osutab? Kaua see kestab?

Kuni ettevõtete ühinemise hetkeni, mis on oodata umbes aasta pärast, 2023. aasta lõpus, töötab INVL LIFE tavapäraselt. Selle tehinguga seoses pole teil vaja midagi teha.

Hoiame kliente kursis muudatuse peamistest etappidest ning järgime kõiki juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid, et tagada klientide õigused. Täiendav teave edastatakse nii avalike teadaannete kaudu kui ka individuaalselt teie valitud viisil.

Milliste tegevustega jätkab Invalda INVL pärast jaeäride ühinemist?

Invalda INVL visioon on läbi oma igapäevaste äritegevuse kasvatada oma klientide jõukust ja sellel suunal kavatseme ka jätkata.