INVL Logo

Šiaulių Bankas ja Invalda INVL ühinemisest

Suurim Leedu kapitalil põhinev pank Šiaulių bankas ja Baltikumi juhtiv investeeringute halduse ja elukindlustusega tegelev kontsern Invalda INVL ühendasid 01.12.2023 oma jaeärid.

Kindlustusportfelli üleandmine

“INVL Life”, uždaroji akcinė draudimo bendrovė (edaspidi INVL Life, registrikood 305859887, juriidiline aadress: Vilnius, “Gynj g. 14, Leedu”), mis tegutseb Eestis oma filiaali kaudu – “INVL Life”, “Uždaroji akcinė draudimo bendrovė Eesti filiaal (registrikood 16456570) andis kõik Eestis sõlmitud kehtivatest elukindlustuslepingutest tulenevad õigused ja kohustused üle äriühingule Gyvybs draudimo UAB “SB draudimas” (osaühing, juriidilise isiku kood 110081788, registreeritud aadress Laisvs pr. 3, Vilnius, Leedu (edaspidi SB draudimas), mis hakkas Eestis tegutsema Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Eesti filiaal kaudu (registrikood: 16836083,  juriidiline aadress: Keemia 4, Tallinn, 10616, Eesti).

Selguse tagamiseks olgu välja toodud, et  valdav osa Eestis kehtivatest elukindlustuslepingutest sõlmiti algselt Mandatum Life Insurance Company Limited poolt (registrikood 0641130-2, juriidiline aadress: Bulevardi 56 00120, Helsingi, Soome Vabariik), mis tegutses Eestis Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaali kaudu (registrist kustutatud; registrikood 14330066). 30.06.2022 anti need lepingud Mandatum Life’lt üle INVL Life’le.

31.10.2023 andis Leedu Pank (ingl. k Bank of Lithuania) INVL Life’le nõusoleku tema elukindlustuse kindlustusportfelli, sealhulgas elukindlustuse äri, mida Eestis pakuti Eesti filiaali kaudu, üleandmiseks SB draudimasele. Käesolevaks teate avaldamise hetkeks olid INVL Life ja SB draudimas täitnud ka muud eeltingimused, mis on vajalikud eelpool nimetatud õiguste ja kohustuste üleandmiseks SB draudimasele.

Alates 01.12.2023  loetakse SB draudimasele üleantuks kõik INVL Life’i õigused ja kohustused, mis tulenevad kõigist Eestis sõlmitud kehtivatest elukindlustuslepingutest. Üleandmine viidi läbi vastavalt 22.11.2022 sõlmitud põhilepingule AB “Invalda INVL” ja selle kontserni äriühingute ning AB Šiaulių bankas ja selle kontserni äriühingute vahel, ning mis käsitleb osa “Invalda INVL`i” äritegevuse ühendamist Šiaulių bankasega.

Kindlustuslepingute tingimused kindlustusportfelli üleandmise tulemusena ei muutunud.

Kui teil on küsimusi kindlustusportfelli üleandmise kohta, võtke palun ühendust SB draudimasega telefonil +372 6 812 300 või e-posti teel aadressil [email protected].

Mis on Šiaulių Bankase kontsern?

Šiaulių Bankas on tegutsenud juba 30 aastat ning on stabiilselt ja järjepidevalt kasvav finantspartner, keskendudes eelkõige äri- ja tarbijafinantseerimislahendustele ning elukindlustusele, kes pole seni Eestis veel jaemüügiteenuseid pakkunud.

Šiaulių Bankase gruppi kuuluvad tütarettevõtted, mis tegelevad liisinguga (SB Lizingas), renoveerimisega (SB Modernizavimo Fondas), elukindlustusega (SB Draudimas) ja kinnisvaraga (SB Turto Fondas). Šiaulių Bankase aktsiad on avalikult kaubelnud alates 1994. aastast ja 2006. aasta lõpus kanti need Nasdaq Vilniuse börsi põhinimekirja.

Šiaulių Bankas on avatud, paindlik ja tugevale kliendisuhtele pühendunud pank. Pank töötab järjepidevalt selle nimnel, et mõista oma klientide vajadusi järjest paremini, pakkumaks paindlikke ja sobivaid lahendusi. Oluline on ka tõsiasi, et otsused sünnivad kiiresti ja klientidele lähedal.

Kuidas muutus fondide juhtimine, investeerimisportfellid ja strateegia?

INVL-i töötajad ja nende oskusteave on Šiaulių Bankase ja INVL-i jaeäride ühendamise lepingu lahutamatu osa. Seega jäid alles INVL-i elukindlustuse investeerimisportfelle juhtivate tippspetsialistide erakordne kogemus ja strateegiad.