INVL Logo

Kaebuse esitamine ja vaidluse lahendamine

Kaebuste esitamiseks peate esitama digiallkirjastatud avalduse SB Draudimas Eesti filiaalile e-postiga [email protected] või esitama kirjaliku avalduse koos isikut tõendava dokumendiga tulles Keemia 4, Tallinn 10616. Kontoris toimuvad vaid eelnevalt kokkulepitud kohtumised.

Klientidel on võimalus pöörduda kindlustuslepingust tekkiva võimaliku nõude osas kindlustusandja vastu Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevasse lepitusorganisse (Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, tel 667 1800, [email protected], www.eksl.ee) või  kohtusse.

Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn).