INVL Logo

SB draudimas

Suurim Leedu kapitalil põhinev pank Šiaulių bankas ja Baltikumi juhtiv investeeringute halduse ja elukindlustusega tegelev kontsern Invalda INVL ühendasid 1. detsembril oma jaeärid. Elukindlustuse äri Eestis, Lätis ja Leedus võttis üle Šiaulių Bankas tütarettevõte SB Draudimas.

Mida oodata?

SB Draudimas Eesti filiaal teenindab olemasolevaid INVL Life Eesti filiaalilt ülevõetud lepingute portfelli kuni nende kohustuste lõppemiseni. SB Draudimas Eesti filiaal ei sõlmi uusi lepinguid.

Enne INVL Life ettevõtte nime sõlmiti lepinguid järgmiste ettevõtete nimel: Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaal, Mandatum Life Insurance Baltic SE, SE Sampo Life Insurance Baltic, AS Sampo Elukindlustus, AS Sampo Eesti Elukindlustus.

Teie poliis võib olla sõlmitud ühega nendest ettevõtetest ja on tänaseks SB Draudimas portfellis.