INVL Logo

Kuidas me investeerime?

Meie eesmärk on avada oma klientide jaoks kapitaliturgude võimalused ja aidata neil koguda võimalikult palju vara. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendame investeerimispõhimõtteid, mida nimetame INDEX PLUS.

INDEX PLUS põhimõtete rakendamine SB draudimas investeerimisportfellides:

INDEX – investeerime indeksifondidesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF, Exchange-traded funds), mis hõlmavad rohkem ettevõtteid ja riike ning on nii geograafiliselt kui sektorite vahel tõhusalt hajutatud.

Aktiivsed investeeringud avalikult kaubeldavatesse väärtpaberitesse, seda eriti arenenud ja tõhusatel turgudel, ei ole pikas perspektiivis sageli väga tasuvad, mistõttu eelistame maailma odavamaid ja kõige laiemalt hajutatud indeksifonde ja investeerime sinna regulaarselt.

Indeksiinvesteeringute investeerimisstrateegia kohaselt järgitakse valitud investeerimisindeksi struktuuri. Niisugune investeerimine võimaldab väikese tasu eest jõuda tuhandete ettevõteteni üle kogu maailma ning tagab investeeringute pikaajalise tootluse, seda eriti perioodiliste investeeringute puhul.

PLUS – meil on plussväärtusega tegevused, et maandada tururiske turgude kõikumise ajal:

Baltic Equity – investeerime Balti regiooni ettevõtetesse. Oleme üks meie regiooni suurimaid investeeringute haldusmeeskondi ja tunneme oma kodupiirkonda, seega suudame siin leida ja ellu viia lahendusi, millel on suurim potentsiaalne tootlus. Analüüsime pidevalt Baltikumi aktsiaid, et kiiresti tuvastada võimalusi, mis on maailma suurimatel investoritel Balti aktsiaturgudel kahe silma vahele jäänud.

Me ei piirdu Balti riikide ettevõtetega, vaid otsime ka ainulaadseid investeerimislahendusi. Näiteks rahastame Leedus ühe kortermaja renoveerimist, mis ei vähenda ainult meie sõltuvust imporditud maagaasist, vaid loob ka uusi töökohti ja parandab renoveeritud kodude omanike elukvaliteeti.

Alternatiivsed investeeringud (varaklassid) – suuname osa investeerimisportfellist alternatiivsetele erakapitaliturgudele. Meie kogemused ja kogunenud teadmised investeerimisgrupina võimaldavad meil leida erakapitaliturgudel investeerimiseks sobivaid nišše ja ning nende potentsiaali ära kasutada. Seega suuname osa oma investeeringutest erakapitaliturgudele – pikas perspektiivis võib see osakaal olla kuni 30%. Nii saame investeerida börsil noteerimata ettevõtetesse, kinnisvarasse ning taristu- ja energiarajatistesse, nagu päikese- ja tuuleelektrijaamad.

Erakapitaliturud on huvipakkuv investeerimisobjekt järgmistel põhjustel:

Suurem tootlus. Erakapitaliturgude likviidsus on palju väiksem kui avalikel turgudel (neil on võimalik investeeringuid lihtsalt ja kiiresti tagasi saada); selle pikaajaliste investeeringute seisukohast ebaolulise puuduse teeb tavaliselt tasa kõrgem tootlus.

Stabiilsem varade väärtuse kasv. Kõik indekseid järgivad fondid liiguvad sarnaselt avalikele turgudele, niisiis ei ole nende dünaamika väga erinev. Erakapitaliinvesteeringute nišisegmente mõjutavad ka muud üleilmsed sündmused ja tegurid, mis aitavad tagada stabiilsema varade väärtuse kasvu.

 

Võlakirjade valimine ja aktiivsed võlakirjafondid – me investeerime aktiivselt individuaalsetesse valitsuste ja ettevõtete võlakirjadesse. Võlakirju peetakse turvaliseks varaklassiks, ent arenevate turgude või kõrgema riskitasemega ettevõtete võlakirjadesse investeerimisega võib teenida suuremat tootlust. Kui kombineerime erineva riskitasemega võlakirju, siis saame tasakaalustatud võlakirjaportfelli, mille eesmärgiks on riski ja tootluse suhet parandada.

Me investeerime olulise osa oma võlakirjaportfellist otse väärtpaberitesse, mis aitab kliendil kulusid kokku hoida ja rohkem vara koguda.

Samuti teeme võlakirjainvesteeringuid lahendustesse, mida ei ole avalikel turgudel saadaval – alternatiivsetesse varaklassidesse, nagu erasektori võlakirjad.

Taktikalised panused – harva teeme täpselt sihitud taktikalisi otsuseid, leides regiooni, sektori või riskitaseme, kus valitseb meie hinnangul liigne optimism või pessimism, kartmata liikuda vastutuules, ent pidades alati meeles, et investeeringutel on pikas perspektiivis vaid üks suund – üles.

 

Meie Index PLUS investeerimislahendus ühendab odava, tõhusa ja üleilmselt hajutatud indeksiinvesteerimise suurema riski ja tootluse suhtega erakapitaliturgudega. Erakapitaliturgudel investeerimine nõuab teistsugust pingutust, investeerimisalaseid ja juriidilisi teadmisi, kogemust ja professionaalseid lahendusi. Me valime ainult selliseid investeeringute haldureid, kes on juba pikaajaliselt tõestanud, et suudavad kasutada ära erakapitaliturgude potentsiaali. Selle eesmärgiks pole mitte ainult teenida klientidele suuremat tootlust, vaid hajutada ka oma investeeringute portfelli ning vähendada selle volatiilsust.

Vastutustundlik investeerimispoliitika

Usume, et keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid (ESG) kuuluvad tänapäevase investeerimisprotsessi juurde. Püüame avastada ja toetada kõige edukamaid jätkusuutlikke ettevõtteid ning usume, et need teenivad meie investoritele pikas perspektiivis kõige suuremat kasumit.