INVL Logo

INVL Index Plus 25

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 3

Investeerimisstrateegia

Kombineeritud strateegia, mis investeerib aktsiatesse ja võlakirjadesse ja nendega samaväärsetesse finantsinstrumentidesse, mille eesmärgiks ületada fikseeritud tulumääraga investeeringute tootlus väiksema riskiga kui aktsiaturgudel. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, milleks on reeglina investeerimisfondid, aktsiad, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Mujale kui võlaväärtpaberitesse tehtud investeeringute strateegiline osakaal on ligikaudu 25%, kuid seda osakaalu võib vastavalt turuolukorrale ja muudele asjaoludele muuta vahemikus 10-40%. See tähendab, et fikseeritud tuluga investeeringute, aktsiate ja alternatiivsete investeeringute osakaalud võivad periooditi oluliselt varieeruda. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 21,75% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (konverteeritud eurodeks)
  • 18,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
  • 18,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
  • 14,40% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)
  • 14,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
  • 7,20% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index)
  • 3,25% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (konverteeritud eurodeks)
  • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.03.2024:

  • INVL Fixed Income II level basket | 73,91 %
  • INVL Equity & AI II level basket | 25,81 %

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell koosneb:

• LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 15,68%
• BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,85%
• ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,46%
• Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 4,96%
• MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,59%
• BGARIA 4 1/8 09/23/29 | XS2536817211 | 4,31%
• MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,54%
• iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 3,48%
• CHILE 4 1/8 07/05/34 | XS2645248225 | 3,24%
• INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 2,65%

INVL Equity & Al II tasandi portfell koosneb:

• iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 18,42%
• iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 16,98%
• Amundi MSCI USA ESG Climate Ne | USAC FP | 15,55%
• AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 8,14%
• iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 5,47%
• iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 5,17%
• AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA | EMXU GY | 4,94%
• iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 4,80%
• iShares MSCI EM EX-China UCITS | MTPI FP | 4,54%
• Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 4,49%

Kindlustusvõtja valib omal äranägemisel investeerimisportfelli(d), millega tema kogutav kapital  SB draudimas (edaspidi – Kindlustusandja) investeerimisriskiga elukindlustuslepingus seotakse. Kindlustusvõtja vastutab ise vastuvõetud otsuste eest, seetõttu enne investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sõlmimist või investeerimisplaani investeerimisportfelli(de) valimist on ta kohustatud hoolikalt tutvuma investeerimisriskiga elukindluslepingu tingimustega, investeerimisportfellide põhiteabedokumentidega, investeerimisportfellide tingimustega, lepingule kohaldatavate tasudega (hinnakirjaga) ja kindlustusandja poolt koostatud kindlustustingimuste kohta käiva muu teabega ning lepingule iseloomulike riskidega. Kindlustusvõtja kannab investeerimise, devalveerimise või kogutudkapitali kaotamise riski. Investeerimisportfelli osaku varasem tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus ja ei ole seega usaldusväärne tulevase tootluse näitaja.  Investeerimisportfelli osaku väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, kindlustusvõtja võib tagasi saada vähem kogutud kapitali kui investeeris, võib kaotada olulise osa kogutud kapitalist või kogu kogutud kapitali.

Kindlustusandja  ega investeeringute haldur ei vastuta investeerimisportfelli osaku väärtuse muutumise eest. Vaatamata asjaolule, et Kindlustusandja püüab tagada investeerimisportfellide teabe usaldusväärsuse, ei vastuta Kindlustusandja võimalike ebatäpsuste ega kahjude eest, mis võivad tekkida antud informatsioonist juhinduvatel kindlustusvõtjatel. Antud teavet ei saa tõlgendada kui soovitust, pakkumist või üleskutset kindlustuslepingu sõlmimisele või konkreetsete investeerimisportfellide valimisele.