INVL Logo

Invalda INVL asutab INVL Life’i, mis taotleb kindlustusandja tegevusluba

Varahaldusgrupp Invalda INVL valmistub tehinguks, millega võtab üle Soome ühe suurima elukindlustusseltsi Mandatum Life’i Baltikumi äritegevuse ning on selleks asutanud uue ettevõtte INVL Life, mis taotleb lähitulevikus Leedu Pangalt kindlustusandja tegevusluba.
Uue ettevõtte juht on Rasa Kasperavičiūtė, kelle põhitöö on kuni Leedu kindlustusportfelli ülemineku lõpuleviimiseni jätkuvalt Mandatum Life’i Leedu filiaali juhtimine. Rasa Kasperavičiūtėst saab samuti uue ettevõtte juhatuse esinaine. Juhatuses on temaga koos INVL Asset Managementi finantsjuht Vytenis Lazauskas ja pikaajaline INVL Asset Managementi töötaja Martynas Samulionis, kes on INVL Sustainable Timberland a Farmland Fund II investeerimisfondi investeerimispartner ja investeerimisfondi INVL Baltic Forest Fund I investeerimiskomitee esimees.
Uue ettevõtte põhikirjajärgne kapital on praegu 3,7 miljonit eurot ning hiljem on kavas seda suurendada.
Tehingu lõpuleviimisega võtab INVL Life üle kogu Mandatum Life’i kindlustustegevuse Baltikumis, kaasa arvatud ligikaudu 30 000 klienti Läti, Leedu ja Eesti filiaalides, nende kindlustusportfelli, Balti filiaalide töötajad, ärilepingud ning muud filiaalide tegevusega seotud varad ja kohustused.
Invalda INVL, mis soovib pakkuda klientidele suuremat valikut ja parandada nii nende rahalist turvatunnet, allkirjastas selle aasta 15. juunil Mandatum Life Insurance Company Limited’iga lepingu, mille kohaselt võtab üle ettevõtte elukindlustustegevuse, mis toimub Baltikumis Leedu, Läti ja Eesti filiaalide kaudu. Tehing plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpus, kui Balti riikide ja Soome finantsjärelevalveasutused on väljastanud kõik vajalikud tegevusload ja nõusolekud.

Lähemalt Invalda INVL-st
Invalda INVL on juhtiv varahaldusgrupp, mis on avatud ja kasvav, investeerib koos klientidega ja loob oma töö kaudu inimestele heaolu. Grupi Leedus ja Lätis tegutsevad ettevõtted teenindavad üle 240 000 eraisikust ja ettevõtjast klienti, seda nii Baltikumis kui mujal maailmas. Kliendid on Invalda INVL grupi hoolde usaldanud üle 1,3 miljardi euro, mida hallatakse eri varaklassides, kaasa arvatud pensioni- ja investeerimisfondid, individuaalsed portfellid, erakapitalinvesteeringud ning muud alternatiivse investeeringud. Invalda INVL-i aktsiatega on Nasdaq Vilniuse börsil kaubeldud alates 1995. aastast.