INVL Logo

2023. aasta 2. kvartali investeerimisportfellide ülevaated

2023. aasta teist kvartalit iseloomustas suurte tehnoloogiaettevõtete aktsiahindade järsk tõus, mille ajendiks olid läbimurded tehisintellekti vallas ning investorite ootused, et see toob tulevikus kaasa tehnoloogiaettevõtete kasvu.   

USA  S&P 500 aktsiaindeks on alates aasta algusest tõusnud üle 15%, edestades nii teisi maailma suuremaid piirkondi. Samas on ainult viiendik ettevõtetest (enamjaolt suured tehnoloogiaettevõtted) olnud viimase kolme kuu jooksul indeksist paremad, nii madalat näitajat täheldati viimati 2000. aasta internetimulli ajal.

Finantsturgudel valitseb jätkuvalt ebakindlus, seda nii geopoliitiliste tegurite kui ka Euroopa ja USA keskpankadelt tulnud teadete tõttu, et intressimäärasid võidakse ka edaspidi tõsta, kuna inflatsioon on sihtmäärast endiselt oluliselt kõrgem.

Võlakirjaturgudel valitses kevadel hirm finantssüsteemi ebakindluse pärast, kuna mitu piirkondlikku USA panka ja Šveitsi hiiglane Credit Suisse läksid pankrotti. See põhjustas kapitali liikumise madalaima riskiga võlakirjadesse, tõstes nii nende hindu. Lisaks sundisid pankade pakutud madalad intressimäärad hoiustajaid oma kapitali välja võtma ja investeerima seda rahaturufondidesse.

Meie hinnangul pakub praegune olukord võlakirjaturul atraktiivseid omandamisvõimalusi, kuna madala riskiga võlakirjade oodatav tootlus on hea – näiteks on Leedu erineva tähtajaga riigivõlakirjade tulusus umbes 4%.

Teises kvartalis INVL Index Plus jätkas oma portfelli hajutamist eraturgudele tehtud investeeringute abil, sõlmides uue lepingu investeeringuks erakapitali investeerimisfondi, mida haldab tuntud Rootsi investeerimishaldur EQT. Nii aktsiaid kui võlakirju sisaldavas Index Plus strateegias hajutasime oma investeeringuid näiteks ka osalemisega Rumeenia suurimate pankade Banca Transilvania ja Banca Comercială Română võlakirjade esmaturu pakkumises. Mõlemad pangad on oma turgudel domineerivad, näitavad tugevat tegevustulemust ja pakkusid paigutamise ajal atraktiivset tootlust (vastavalt ligi 9% ja üle 7,5%).

Võlainstrumentides oleme investeerinud ka börsil kaubeldavasse fondi ehk ETF-i, mis jälgib Lääne-Euroopa pankade vahetusvõlakirjade indeksit. Selle ETF-i eeldatav tootlus tähtajani on üle 9% ja kuigi seda tüüpi võlg on mittestandardne, eelistavad sellist tüüpi instrumendid ettevõtte varasid aktsiatele. Samuti investeeris fond kohalikul Balti turul täiendavalt äsja emiteeritud Luminor grupi pangavõlakirjadesse, mille tootlus oli tehingu ajal 7,75%.

INVL Emerging Market Debt portfelli, mis investeerib INVL Emerging Markets Bond allfondi, tulemus on viimase kuue kuu jooksul olnud tugev (osaku väärtus tõusis 4,6% võrra, ületades oluliselt võrdlusindeksit*, mille tootlus oli 2,0. Investeeringud üksikutesse ettevõtete võlakirjadesse teenisid võrdlusalusest suuremat tootlust. Nende ettevõtete finantstulemused on suhteliselt mõõdukad, kuid see ei ole veel kajastunud võlakirjade hindades.

INVL-i ettevõtete võlaportfell on alates aasta algusest võrdlusalust ületanud, teenides 3% tulu (võrdlusalus on tõusnud 2,8%), kuid on seda teinud madalama intressimäära volatiilsuse riski ja vastavalt väiksema ühikuväärtuse volatiilsusega.

INVL Nordic High Yield Debt portfell, mis investeerib Skandinaavia lühiajalistesse võlakirjadesse professionaalsete kolmandate osapoolte investeerimisfondide kaudu, sai tulemuseks 2,8% ja jäi võrdlusalusele veidi alla, kuid samas peab märkima, et portfell investeerib väiksema riskitasemega võlakirjadesse (intressimäära muutuste mõju on väiksem) ja seetõttu kõikus ka selle väärtus vähem.

INVL USA Equity porffelli investeerisime eelmises kavrtalis aktiivselt kahte väärtusaktsiate ETFi (UBS MSCI USA Value ETF ja UBS MSCI USA Prime Value ETF). Väärtusaktsiad on praegu oluliselt odavamad kui tavapärane MSCI USA indeks. Need kaks investeeringut moodustavad umbes 12% investeerimisportfellist.

Poolaasta jooksul kerkis arenevate turgude aktsiaindeks üle 3%, kuid jäi kaugele maha arenenud turgude aktsiatest, mis tõusid üle 12%. See oli peamiselt tingitud indeksi suurima riigi Hiina aeglustuvast majanduskasvust ja oodatust madalamatest majandustulemustest.

Kuigi Euroopa aktsiate tootlus on sel poolaastal USA aktsiaturgudele mõnevõrra alla jäänud, on Euroopa aktsiaindeksi tootlus olnud hea – poole aasta tootlus oli ligikaudu 10%, mis on kaasa aidanud INVL Europe Equity tugevale tootlusele. Aktsiate hinnatasemeid vaadates on Euroopa aktsiad praegu oluliselt odavamad kui USA omad.

Ligikaudu 60% INVL Northern Europe Equity portfelli varadest investeeritakse passiivselt Põhja-Euroopa aktsia ETF-i, samas kui 40% selle varadest on paigutatud aktiivselt hallatavasse Balti riikide fondi INVL Baltic Fund. . INVL Baltic Fundis on viimase 3 kuu jooksul loodud kaks uut positsiooni. Fond omandas osaluse parvlaevafirmas Tallink Grupp ja otsustati omandada piirkonna suurima ettevõtte PKN Orleni aktsiad, mille tütarettevõte asub Mažeikias.

*Võrdlusalus – fondivalitseja poolt valitud näitaja, millega võrreldakse investeerimisportfelli investeeringute tootlust ning mis aitab investoril hinnata investeeringute halduri tulemuslikkust, võrrelda objektiivselt  investeerimisstrateegia kohaselt saavutatud investeeringute tootlust ja näidata riskitaset, mida haldur on valmis aktsepteerima. 

 

Investeerimisportfellide kvartaalsed ülevaated 30.06.2023

INVL Index Plus
INVL Index Plus 80
INVL Index Plus 50
INVL Index Plus 25
INVL Fixed Income
INVL Corporate Debt 
INVL Nordic High Yield Debt
INVL Emerging Markets Debt 
INVL Gold
INVL Emerging Markets Equity
INVL Global Sustainable Equity
INVL Europe Equity
INVL Northern Europe Equity
INVL USA Equity